PODOBNA SYTUACJA

Podobna sytuacja ma miejsce z rozrastającymi się liczebnie i obszarowo sieciami informacyjnymi LAN (Local Area Network) i WAN (Wide Area NetWork), a wśród nich z INTERNET-em, czy też – PLEARN – polskim odgałęzie­niem akademickiej, światowej sieci BITNET. Ponadto korzystanie z kom­puterów i urządzeń z nimi współpracujących nie zawsze bywa uzasadnio­ne ekonomicznie i merytorycznie, a one same zmieniają się jakościowo i ilościowo niezwykle szybko. Powyższe spostrzeżenie rodzi uwagę natury ogólniejszej. Otóż wydaje się, że kluczem do rozumienia znaczenia komputerów w procesie kształ­cenia osób niepełnosprawnych jest dynamizm przemian naukowych i technologicznych, związany z ujawnianymi potrzebami społecznymi w za­kresie zapisu, przekształcania i przekazywania informacji.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)