TEMPO ROZWOJU

Tempo rozwo­ju sprawia, że wszelkie analizy sytuacji zastanej (statyczne), są ryzykow­ne, a refleksji pedagogicznej nad nią, grozi utrata aktualności. Z drugiej zaś strony wizja technicyzacji edukacji, nierespektującej dokonań myśli humanistycznej, pedagogicznej zwłaszcza, prowadzi do nieudanych lub ujmując rzecz delikatnie – niezbyt trafnych zastosowań techniki w szkole. Stąd też dziwić muszą nieliczne, pedagogiczne (tj. podejmowane z peda­gogicznego, a nie jedynie technicznego punktu widzenia) opracowania zagadnień komputeryzacji oświaty.Podobne założenie legło zapewne u podstaw decyzji o podjęciu szere­gu projektów badawczych i wdrożeniowych, które pojawiły się w ostat­nich latach w USA i Europie.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)