PODOBNY ZAMYSŁ

Podobnie zamysł włączenia komputerów w program szkoły znaj­dzie w niej swe uzasadnienie potrzebami natury: utylitarnej, esencjalnej, perenialnej, poznawczej itp. lub też zostanie uznany za bezzasadny, a kry­tyka przeprowadzona będzie z pozycji, reprezentującej określoną postawę filozoficzną. Ponadto, wspomniane koncepcje, w przypadku włączenia programu komputeryzacji w zakres materiału nauczania, skutkować będą różnym rozłożeniem merytorycznych punktów ciężkości wiedzy i umie­jętności. I tak zwolennicy koncepcji utylitarnej koncentrować się będą zwłaszcza na kształtowaniu przydatnych zawodowo umiejętności obsługi komputerów, programowania lub budowy urządzeń. Esencjaliści wnosić będą zapewne postulat włączenia informatyki jako dyscypliny wiedzy w zakres przedmiotów szkolnych oraz w miarę pełnej reprezentacji jej za­gadnień.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!