PODZIAŁ POZWALA WYODRĘBNIĆ

Podział pozwala wyodrębnić z jednej strony programy instruktażowe, zbudowane na behawiorystycznej formule bodziec-reakcja, z przeciwnej – zorientowane podmiotowo, służące rozwojowi twórczego myślenia itp., a pomiędzy tak określonymi punktami skali zawrzeć pozostałe;b)  kategoryzacja przez kryterium teorii psychologicznej, wyróżniająca dwie postaci programów: odwołujących się do behawioryzmu oraz samodeterminacji;c)   kategoryzacja przez, jak to zwie Autor -, jasność struktury” (clarity of structure) – kryterium, które odnosi się do zakresu w którym pro­gram jest przezroczysty (transparent) lub nieprzezroczysty (opaąue),czyli w pewnym uproszczeniu – zakresu w którym program wspo­maga proces decyzyjny ucznia przez wskazanie mu sposobu podję­cia decyzji oraz metod i dróg rozwiązania problemu.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)