POJĘCIE MULTIMEDIA

Pojęcie multimedia oznacza połączenie wielu sposobów prezentowania informacji tekstu, grafiki, dźwięku, animacji, filmu wideo. Nadanie informacjom urozmaiconej for­my bliskiej ich naturalnemu zróżnicowaniu, sprzyja rozbudzaniu zainteresowań i samo­kształceniu (np. nauka wymowy jęz. obcych). Ten sposób rozumienia pojęcia „multi- medialności” pozwala określić mianem systemu multimedialnego także zestaw kaset audio, wideo, książek i ilustracji. Niekiedy używa się również pojęcia hipermedia dla ozna­czenia połączenia multimediów z metodą hipertekstu. Wg J. Conklina hipermedia to ta­kie rozszerzenie hipertekstu w którym elementy powiązane ze sobą mogą obejmować tekst, „rafike, zapisaną cyfrowo mowę, nagranie dźwiękowe, rysunki, animacje, fragmenty fi – mów, a być może również wrażenia smakowe, zapachowe i dotykowe .

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!