POMIMO BŁĘDÓW

Pomimo błędów (głównie w zakresie osadzenia teoretycznego kryte­riów), przyznać wypada, że wspomniany system, jako pierwszy w Polsce, spełniał przez czas dłuższy istotną rolę w koncepcyjnych pracach nad doborem i układem kryteriów oceny oprogramowania edukacyjnego. Odmienny zestaw kryteriów proponuje St Klimczak. Ich rejestr zawiera:a)  jasność dydaktyczną – rozumianą jako merytoryczną i metodyczną poprawność treści,b)  jakość wychowawczą – obejmującą ocenę poprawności doboru treści wychowawczych, zakresu stosowanych metod oraz przestrzegania zasad wychowania (motywacji, aktywności, praktycz- ności, bezpośredniości, przystępności, trwałości, zespołowości i in­dywidualności), a)  jakość prezentowanych treści – tj. poglądowość –    czyli stopień wykorzystania form ułatwiających zrozumienie isto­ty omawianych zjawisk.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!