POMOCNICZA ROLA WYCHOWAWCY

Pomocnicza rola wychowawcy polega przy tym na udostępnianiu, czy może raczej stwarzaniu możliwości poznania przez autonomiczny podmiot war­tości (w tym wiedzy), stanowiących dorobek społeczny. Co istotne, komputer okazuje się być jednym ze środków przydatnych w tworzeniu warunków rozwoju, doskonalenia osoby wychowanka, do­konującej się w efekcie samodzielnie podejmowanych wysiłków (twór­czych, poznawczych i samopoznawczych). Stwarza on także lub w coraz szerszym zakresie umożliwiać będzie, jedyną szansę komunikacji dźwię­kowej i wizualnej wielu osobom niepełnosprawnym z głębokimi defektami organów ruchu, wzroku lub słuchu. Znaczącą pomocą w tym względzie są istniejące już urządzenia, w których serce komputera – mikroprocesor stanowi część zasadniczą, a współpracujące z komputerem urządzenia zewnętrzne (peryferyjne) oraz oprogramowanie, dedykowane są osobom niepełnosprawnym.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)