POTĘŻNY INSTRUMENT

Jak po­daje Paczkowski [1973, s. 138]: w 1929 r. liczba radioodbiorników wynosiła na świecie ok. 50 min, a w 1934 r. przekroczyła 180 min. Także i w tej dzie­dzinie Stany Zjednoczone wyprzedziły inne kraje, chociaż ich wpływ na spo­sób wykorzystania radia, jego formułę programową, był nieporównanie mniejszy niż w przypadku prasy i kina. Złożyło się na to kilka przyczyn, z których najważniejszą była ta, iż w przeciwieństwie do prasy i filmu nigdzie poza Ameryką nie pozostawiono radia całkowicie w rękach wolnej, prywat­nej przedsiębiorczości. Wszędzie, gdzie się ono pojawiło, państwo – dostrze­gając w nim potężny instrument społecznego oddziaływania – roztaczało nad nim mniejszą (Holandia, Dania) lub większą (Francja, Włochy) czy zgoła to­talną (Niemcy, ZSRR) kontrolę.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)