POZIOMY ORGANIZACJI

Chodzi mianowicie o to, że społeczeństwo w toku swo­jego rozwoju wykształca różne poziomy organizacji społecznej. Zarówno system polityczny, jak i system ekonomiczny, a także inne dające się wyod­rębnić systemy (np. edukacyjny, kulturalny czy religijny), składają się z in­stytucji i organizacji działających na szczeblu centralnym, tzn. obejmują­cym cały kraj, szczeblu regionalnym, obejmującym pewną geograficznie i historycznie uformowaną całość kulturową (w Polsce obszar ten może po­krywać się z województwami, ale też może być od nich nieco większy lub nieco mniejszy), szczeblu lokalnym, wyznaczanym przez zasięg bezpośred­nich kontaktów gospodarczych, społecznych czy kulturalnych w obrębie hi­storycznie ukształtowanych społeczności lokalnych (w Polsce może to być teren powiatu lub kilku powiatów bądź tylko gminy czy kilku gmin), wresz­cie szczeblu środowiskowym obejmującym fizyczną i społeczną przestrzeń życia codziennego, np. gminę, wieś, dzielnicę czy tylko osiedle, a nawet blok mieszkalny.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)