PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE

Prawidłowe funkcjonowanie tych instytucji wymaga właściwej dla każdego poziomu organizacji społecznej sfery publicznej. Na wszystkich po­ziomach organizacji społecznej najefektywniejszymi instytucjami tworzący­mi taką sferę publiczną są działające na danym szczeblu media masowe. To sprawia, że również cały system komunikowania masowego budowany jest na zasadzie wielopoziomowej organizacji, paralelnej do poziomów organizacji systemu społecznego. W schematycznej postaci pokazuje to ry­sunek .Media działające na różnych poziomach mogą ze sobą rywalizować udział w rynku, jednak na dłuższą metę wytwarza się miedzy nimi swoisty podział pracy, a nawet kooperacja. Mediami najsprawniej obsługującymi szczebel centralny są z reguły ogólnokrajowe sieci telewizyjne i radiowe, wspomagane przez jeden lub dwa dzienniki krajowe (choć są kraje, gdzie w ogóle nie ma takich dzienników) oraz bogatą ofertę periodyków i magazy­nów ilustrowanych.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)