PROBLEM DOCENIONY PRZEZ PRODUCENTÓW

Problem ten doceniają producenci, zabiegający o rynek edukacyjny, a znajduje on swój wyraz w koncentrowaniu kampanii reklamowej na tzw. dialogowym trybie konwersacyjnym, multimedialności itp. Tymczasem kryteria pedagogicznej trafności i zasadności środka tech­nicznego nie są ani jednoznaczne, ani do końca zdefiniowane. Trudno prze­to akceptować stanowisko St. Klimczaka, że: „rola dwóch pierwszych czyn­ników jest oczywista i zrozumiała,” podzielić natomiast wypada opinię o istotnym znaczeniu jakości oprogramowania dla praktyki dydaktycznej. G. Czogawadze zwraca uwagę, że: „Program musi być ciekawy. Ob­raz na ekranie nie może zawierać zbyt wiele informacji tekstowej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!