PROCES POSTĘPU

Postęp procesu umasowienia nowego medium, czyli jego „wrastanie” w życie codzienne coraz większej części społeczeństwa, powoduje pewne zmiany w stylu życia i nawykach spędzania wolnego czasu. Przede wszyst­kim odbiorcy muszą „wygospodarować” czas dla nowego medium, a więc ograniczyć bądź wyeliminować inne formy aktywności. Zazwyczaj w pierw­szej kolejności „ofiarą” nowego medium padają te zajęcia i czynności, które mają dla odbiorcy najmniejsze znaczenie bądź wiążą się z pewnym wysił­kiem, np. pojawienie się telewizji „udomowiło” czas wolny, odciągając ludzi od niektórych zajęć poza domem. W drugiej niejako kolejności straty ponoszą już istniejące media, które oferują przekazy funkcjonalnie podobne, lecz nie tak atrakcyjne lub trudniej dostępne jak oferta nowego medium, np. telewizja najbardziej zaszkodziła kinu, dając jego namiastkę w domu, oraz radiu, od którego przejęła szereg pozycji, uatrakcyjniając je oprawą wizualną [Him- melweit, Oppenheim, Vince, 1958]; z kolei ekspansja najpierw wideo, a póź­niej komputera stworzyła poważne zagrożenie dla telewizji.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)