PRZEZ OSTATNIE LATA

Jednak już w 1986 r., jak wskazują badania subskry­bentów „Computers in Psychiatry & Psychology”,»3 komputery znalazły zastosowanie w przetwarzaniu danych, rejestrowanych przez sondy i czuj­niki zakładane pacjentom oraz w grach wideo, wspomagających rehabili­tację sfery poznawczej człowieka, a także w opinii 1/3 respondentów – w testach psychologicznych. Niestety, zdaniem A. F. Kootie z University Medical Center w Jacksonville (USA),programy zawierające testy psy­chologiczne, stosowane były początkowo przez wielu bez należytej prak­tyki i adekwatnej wiedzy o konstrukcji testów oraz sposobach interpretacji wyników.Przez ostatnie 5 lat pakiety oprogramowania, zawierające diagnostycz­ne programy psychologiczne, zwłaszcza w zakresie identyfikacji zaburzeń zachowanych sprawności oraz doboru metod terapii, a także kształcenia psychologów na poziomie wstępnym rozwinęły się jakościowo i ilościo­wo, stając się dostępnym narzędziem użytkowym.

 
Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!