PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB

Ma to szczególne znaczenie, jeśli zważy się, iż wideofon okazuje się bardzo pomocny w komunikacji językiem migowym osób głuchych i niedosły­szących. 137 Już W. H. Kloping, D. F. Moores, C. K. McTyre, K. L. Weiss i H. Imai, uzasadnili twierdzenie,  że totalna komunikacja (mowa + ję­zyk migany) jest najbardziej efektywna w zapewnieniu dobrego poziomu rozumienia przekazywanych treści. Co więcej, badania surdopedagogiczne wskazują,139 że wykorzystanie języka migowego nie zubaża i nie wpływa hamująco na rozwój mowy dzieci głuchych, przeciwnie – wczesne jego stosowanie sprzyja rozwojowi systemu lingwistycznego.Przystosowanie komputerów do potrzeb i możliwości osób niepełno­sprawnych wymaga w przypadku znacznego upośledzenia – metod szcze­gólnych, ale osiągalnych przez współczesne technologie i niekoniecznie nadzwyczajnie kosztownych.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)