PYTANIA W FORMIE ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

Zawierał on pytania (w formie zdań twierdzących) o pozytywny stosunek emocjo­nalny (chciałbym jeszcze raz wykonać ten program; w porównaniu z in­nymi sposobami poznawania tych zagadnień ten program był fantastycz­ny; gdybym mógł, zabrałbym ten program do wykorzystania w domu; myślę, że ten program podobałby się moim przyjaciołom) oraz pytania o    odczucia negatywne (praca z programem była stratą czasu; program trwał zbyt długo). Równocześnie rejestr pytań obejmował: kwestię atrakcyjno­ści graficznej programu (grafika była bardzo pomocna), poziom trudności (na wszystkie pytania odpowiedziałem prawidłowo już przy pierwszej pró­bie; ten program był dla mnie za łatwy; naprawdę musiałem pomyśleć, aby znaleźć prawidłową odpowiedź; wolałbym pracować z programem wspólnie z kolegą a nie samodzielnie.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!