RADY EKSPERTA

Tego uczeń nie lubi i nie będzie w stanie opanować, bo – szybko przestanie uważać. Skuteczne są dobre gry dydaktyczne, w których uczeń znajduje elementy zabawy i nauki.”Rady eksperta UNESCO d/s edukacji informatycznej wydają się ade­kwatne jedynie w części. Jeśli prawdą byłoby, że uczeń nie potrafi skon­centrować uwagi nad obrazem zawierającym tekst, znaczyłoby to, że ni­gdy nie przeczyta żadnej książki, nie napisze też bez przymusu wypraco­wania, że świat twórczości pisanej jest dla niego zamknięty, podobnie jak zamknięta jest możliwość zdobycia umiejętności notacji myśli i to nieza­leżnie od swej maszynowej czy odręcznej formy. Dziwi także brak wska­zania na ewentualną ograniczoność wiekową powyższych uwag, tj. nie­uwzględnianie prawidłowości rozwojowych dziecka.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)