REJESTRACJA DO BAZY DANYCH

Dodajmy, że większość baz danych rejestrowana jest także na dyskach kompaktowych, tzw. CD-ROMach (Compact Disc – Read Only Memo­ry).Należy do nich m. in. baza danych ERIC (Educational Resource Information Center), zawierająca informacje o publikowanych i niepubli­kowanych dokumentach, dotyczących wszystkich zagadnień z zakresu oświaty i wychowania. Przyczyną, dla której rejestruje się bazy danych na CD-ROMach jest ich mobilność (tj. łatwość przenoszenia zapisanego na dysku tekstu, obrazu i dźwięku), pojemność (ok. 300.000 stron maszynopisu), trwa­łość (nawet 50 lat), niski koszt (stosunek ceny do pojemności oraz brak opłat za połączenia telekomunikacyjne z bazą online), powszech­ność stosowania (wzrastająca liczba użytkowników), wreszcie – prostota stosowania (mierzona poziomem umiejętności niezbęd­nych do posługiwania się nimi).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!