REZULTAT OGRANICZEŃ

W rezultacie tych ograniczeń publicznością nowego medium w począt­kowym stadium jego rozwoju jest nieliczna – w skali społeczeństwa – grupa ludności najzamożniejszej, najlepiej wykształconej, żyjącej w dużych ośrod­kach miejskich, a więc te kręgi społeczne, które zwykle określa się mianem klasy wyższej bądź elity. Nastawienie tych kręgów społecznych wobec no­wego medium oscyluje zwykle miedzy bezkrytyczną fascynacją a sceptycy­zmem co do jego przydatności. W tej sytuacji dalsze jego losy zależą od tego, czy ujawni ono większą niż media już istniejące zdolność zaspokajania uzna­nych potrzeb bądź szczególne korzyści płynące z nowych zastosowań. Sta­dium elitarne jest więc z jednej strony oswajaniem się z nową techniką medialną, a z drugiej strony poszukiwaniem jej tożsamości, tzn. takiej formuły programowej, która przekształcałaby nowe medium z cieka­wostki technicznej, gadżetu, w narzędzie komunikacji społecznej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)