ROLA I ZADANIA MEDIÓW W MODELU DEMOKRACJI LIBERALNEJ

W każdym ustroju politycznym sprawujący władzę muszą komuni­kować się ze społeczeństwem. Nie tylko po to, by społeczeń­stwem tym kierować wedle swojej woli, a często także interesu, lecz głównie po to, by czynić swoje panowanie bardziej znośnym i skuteczniejszym. Te­mu mają służyć odpowiednio kreowane mitologie i spektakle uprawomoc­niające władzę [Filipowicz, 1988]. Jednakże w ustroju politycznym opartym na modelu demokracji liberalnej – wprowadzanej po 1989 r. również w Pol­sce – komunikacja między sprawującymi władzę i społeczeństwem w rów­nym stopniu służy obu stronom. Ten typ demokracji z samej swojej istoty jest oparty na ciągłym porozumiewaniu się władzy ze społeczeństwem i vice versa. Ponieważ zaś najlepszym narzędziem takiego porozumiewania się są dziś media masowe, przeto w ustroju tym pełnią one rolę ważnej instytucji społeczno-politycznej [Nimmo, Combs, 1992].

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)