ROZBIEŻNOŚCI MYŚLENIA

Perenialiści podejmą spór o rozbieżnościach myślenia algorytmicz­nego i heurystycznego, dyskusję o ich korzeniach, trwałości i znaczeniu dla rozwoju człowieka. Strukturaliści podkreślać będą interdyscyplinarność informatyki, wspomną również o wielofimkcyjności komputera. Optujący w kierunku poznawczym, wskażą na historyczny proces rozwoju sposo­bów komunikacji, bądź szerzej cywilizacji technicznej, być może również   poszukają miejsca komputera w procesie badawczym i opisie rezulta­tów dociekań.Drugie kryterium – interesu, wyraża przekonanie Autora klasyfi­kacji, że żadna szkoła nie istnieje w oderwaniu od społecznych grup naci­sku, uzasadniających jej egzystencję i decydujących w mniejszym lub większym stopniu o kształcie programowym.Materiał nauczania odzwierciedla nie tylko interesy właściciela szkoły (państwa), ale także gminy wyznaniowej, rodziny oraz sponsorujących zakładów, osób indywidualnych i różnego typu stowarzyszeń.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)