ROZWINIĘTY SYSTEM MEDIÓW

Rozwinięty system mediów masowych, obejmujący różne poziomy organizacji społecznej, wprowadza do obiegu publicznego szeroki wa­chlarz różnorodnych przekazów, które umożliwiają sprawny przepływ informacji między instytucjami działającymi na różnych poziomach sys­temu a społeczeństwem. Jeśli poszczególne media działają dobrze, a cały system mediów funkcjonuje sprawnie, to każdy członek społeczeństwa ma możliwość szybkiego zapoznawania się z istotnymi wydarzeniami i proble­mami powstającymi na różnych poziomach systemu. Pozwala to na zacho­wanie równowagi między najwyższym i najniższym poziomem organizacji społecznej, co jest warunkiem zainteresowania sprawami publicznymi ogółu członków społeczeństwa, poczucia przynależności do szerszej zbiorowości społecznej (integracji społecznej) oraz pełnego uczestnictwa w życiu społe­czeństwa i państwa.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)