SPOSÓB PREZENTACJI

Sposób prezentacji zewnętrznej i wewnętrznej; czy zawiera wy­starczającą dokumentację i jak jest opakowany? czy używa komend i menu, czy systemu „myszka — ikona”? czy ekran jest dobrze zor­ganizowany? czy wybrano język, respektując poziom?b)  czy grafika i dźwięk są poprawnie użyte? czy nie powinno się ich ograniczyć lub poszerzyć? czy są funkcjonalne, czy dekoracyjne?c)  jak wartościowe byłoby zastosowanie programu w Twojej dziedzinie nauczania? czy używałbyś tego programu często?d)  czy program jest samowystarczalny, czy też pociąga za sobą konieczność posłużenia się innymi materiałami, a jeśli tak, czy jest to realne?Wydaje się, że idea wprowadzenia „ćwiczeń wartościowania progra­mów komputerowych” w ramach zajęć dla studentów kierunków nauczy­cielskich i pedagogicznych, jest warta rozważenia i realizacji.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)