STACJE ROBOCZE

Stacje robocze to szybkie komputery (także osobiste pracujące pod systemem DOS/WINDOWS). Ich wy­dajność mierzy się w MFLOPs (min. operacji zmiennoprzecinkowych na sek ). Mniej wydajne zbudowane są na mikroprocesorach typu CISC (Complex Instruction Set Com­puter) bardziej – na mikroprocesorach typu RISC (Reduced Instruction Set Computer). Dostępne oprogramowanie integruje je z UNIX-owymi serwerami. W systemach zaawan­sowanych stosuje się monitory graficzne o dużej rozdzielczości. Zestawy graficzne obej­mują: stacją roboczą, przystosowaną do manipulowania informacją graficzną, ploter, tj. urządzenie do rysowania na odpowiednim podkładzie obrazu, wytworzonego w stacji ro­boczej (dostępne są już 16-kolorowe plotery rysujące na formacie A0) oraz dygitizery – przeznaczone do cyfrowego przekształcania płaskich obrazów dla zapamiętywania i prze­twarzania ich przez stację roboczą.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!