STADIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH

Teza o wielorakim uwarunkowaniu procesów komunikowania maso­wego przez warunki społeczne i poziom cywilizacyjnego rozwoju oznacza, że ogólne prawidłowości rządzące rozwojem społecznym i cywili­zacyjnym znajdują swoje „przełożenie” czy odzwierciedlenie w procesach komunikowania masowego. Innymi słowy: media masowe pojawiają się na pewnym etapie społecznego i cywilizacyjnego rozwoju, stają się integralnym elementem formacji cywilizacyjnej określanej jako społeczeństwo przemy­słowe oraz podlegają tym wszystkim zmianom systemowym, które dokonują się w tym społeczeństwie i z których wyłania się następna formacja cywiliza­cyjna: społeczeństwo informacyjne. Mówiąc o uniwersalnym cyklu rozwojowym mediów masowych trzeba pamiętać, że chodzi o najogólniejsze prawidłowości, które nie wykluczają lokalnych modyfikacji i odchyleń. Jeżeli jednak zawęzić pole obserwacji do względnie rozwiniętych państw przemysłowych, to głębokie podobieństwa zdecydowanie przeważają nad różnicami.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)