STADIUM ELITARNE

W początkowym okresie, kiedy nowe medium poszukuje dopiero swojego miejsca w życiu społecznym, jest ono dostępne wyłącznie nie­wielkiemu gronu elitarnej publiczności. Dzieje się tak dlatego, że dostęp do niego ograniczają bariery techniczne, ekonomiczne i kulturalne (ba­riery cyrkulacji). Ograniczenia techniczne to niewielka z początku produkcja (lub import) urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz brak systemu produkcji i dystrybucji przekazów. Bariery te zawężają obszar faktycznej dostępności nowego me­dium do rejonów dużych skupisk miejskich. Z kolei bariery ekonomiczne to wysokie – w stosunku do przeciętnych dochodów – ceny kupna lub opłaty za użytkowanie urządzeń odbiorczych, na które stać tylko rodziny najlepiej sy­tuowane. Wreszcie bariery kulturalne to niejasność co do intelektualnego i artystycznego potencjału nowej techniki, a także niski poziom potrzeb po­znawczych i estetycznych oraz utrwalone nawyki kulturalne większości spo­łeczeństwa.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)