STADIUM MULTIMEDIALNE

Niezależnie od tego, które z następstw specjalizacji przeważy, czego nie sposób przewidzieć, gdyż nie wiadomo, czy gdziekolwiek na świecie tenden­cja ta osiągnęła już punkt kulminacyjny, sam rozwój tego procesu rodzi istot­ne problemy. Najważniejszy z nich to fragmentacja rynku mediów przy rosnących kosztach produkcji przekazów, czyli pojawienie się bariery opłacalności. Oznacza to, że szansę przetrwania na rozdrobnionym rynku mają nadawcy, za którymi stoi silny kapitał inwestycyjny. Ów silny kapitał to przeważnie wielkie korporacje medialne starające się zagospodarować wiele nisz rynkowych, rozwijając działalność wielu różnych mediów. Korporacje te zwykło się nazywać multimedialnymi, stąd też kolejne stadium rozwojowe procesów komunikowania masowego, w którym zaczynają one grać rolę de­cydującą, można określić jako stadium multimedialne.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)