STADIUM POPULARYZACJI

Wejście nowego medium na drogę umasowienia następuje tym szyb­ciej im wyższy jest poziom edukacji i stopy życiowej ogółu społeczeństwa oraz im wcześniej powstanie system dystrybucji przekazów za pomocą standardowych i seryjnie produkowanych, a więc tanich i powszechnie dostępnych urządzeń odbiorczych. Nie zawsze musi to nastąpić i nie każda technika medialna jest „skazana” na umasowienie, jednak do umasowienia wiedzie tylko jedna droga: obniżenie ceny i standaryzacja przekazów. Żadne z funkcjonujących dziś mediów masowych nie osiągnęło poziomu umaso­wienia inną drogą. Tempo procesów umasowienia bywa oczywiście różne. Ogólnie biorąc jest ono wypadkową dostępności samego medium oraz atrakcyjności ofe­rowanych dzięki niemu przekazów. O dostępności samego medium, tzn. urządzeń odbiorczych, decydują głównie wspomniane wyżej względy tech­niczne i ekonomiczne.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)