STANDARYZACJA

Ich standaryzacja ułatwia korzysta­nie z dokumentów z różnych bibliotek i przepływ o nich informacji.Warto w tym miejscu przypomnieć, że na ziemiach polskich opra­cowywanie zbiorów bibliotecznych zaczęło podlegać ujednolicaniu od początku bieżącego stulecia. Wówczas to pojawiły się pierwsze próby wydania jednorodnych przepisów katalogowania,służących identyfikacji dzieła, określeniu jego miejsca w bibliotece. Kolejnym krokiem było pod­jęcie prac nad ustaleniem międzynarodowych zasad katalogowania ma­jących na celu usprawnienie wymiany informacji (w tym umożliwienie, rozumienia opisów pomimo barier językowych, konwersji ich na formę czytelną dla maszyny, funkcjonowania komputerowego systemu informa­cji bibliograficznej). Wreszcie rozpoczęto opracowywanie norm krajowych (wg ISBD).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!