STWIERDZENIE FAKTU

Chodzi jedynie o proste stwierdzenie faktu, że informatyka dostarcza potężnych narzędzi usprawniających proces kie­rowania szkołą i otwierających nowe w tym względzie perspektywy (tak­że badawcze). Wprawdzie oprogramowanie, służące zarządzaniu, powsta­wało początkowo z myślą o firmach produkcyjnych lub handlowych, a nie oświatowych, jednakże okazuje się ono podatne na adaptację do specy­ficznych potrzeb dyrektora szkoły, wizytatora, księgowej, sekretarki itd. Równocześnie pojawiają się nowe, coraz bardziej atrakcyjne programy dedykowane już specyficznym potrzebom szkoły, jak plan nauczania, ar­kusz organizacyjny itp.Wróćmy jednak do przedmiotu naszych dociekań. Otóż informa­tyczny system zarządzania szkołą można analizować na dwóch płasz­czyznach:szkoły,  sieci szkół.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)