SWOISTY KONGLOMERAT

Omówmy je pokrótce. Innymi kryteriami kierować się będzie nauczyciel pragnący komputer traktować jako jeszcze jeden środek dydaktyczny, innymi zaś ten, który jest zwolennikiem tezy, że powszechność i znaczenie komputeryza­cji wymaga od szkoły wyposażenia ucznia w niezbędne umiejętności i wiedzę o komputerze, odmiennymi wreszcie ten, który uważa, żew szkole należy przede wszystkim nauczać informatyki, akomputer ma spełniać rolę przydatnego w tym względzie narzędzia. Oczywi­ście najczęściej występuje swoisty konglomerat mało sprecyzowanych celów i oczekiwań. Kolejne zaś stanowiska mogą różnić się wewnętrznie co do znaczenia przywiązywanego do komputera: od negacji, poprzez realną ocenę, do nieuzasadnionego optymizmu.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)