SYSTEMATYCZNY WZROST

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi pozafoniczne (transmisje: danych tekstowych, telefaksową i obrazów ruchomych). Jedno­cześnie, sieci usług telegraficznych nie rozwijają się. Znaczna zawodność tradycyjnej sieci telefonicznej, niewielka przepu­stowość oraz przypadkowa, tzw. „makaronowa” struktura (spaghetti nets), nie pozwala (nawet przy wymianie central na cyfrowe) na spełnienie ocze­kiwanych parametrów technicznych, zwłaszcza w zakresie: integracji róż­nego rodzaju usług telekomunikacyjnych (fonia, transmisja danych teksto­wych, grafiki i obrazów ruchomych, telekonferencje), specjalnych mechanizmów adresowych (jak. np. umożliwienie dynamicznego identy­fikowania adresatów), nadawania wiadomościom priorytetów i nieprzekra­czalnych czasów dotarcia informacji do adresata, ochrony danych, itd.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)