TRANSMISJA PAKIETOWA

Od pewnego czasu nowe inwestycje telekomunikacyjne związane są przeto nie tylko z wprowadzaniem zaawansowanych technologii cyfrowych, ale i z tworzeniem struktur o racjonalnie uwarstwionej hierarchii grupowania ruchu danych. Istniejące sieci telekomunikacyjne, stanowiące „warstwę fizyczną” wykorzystuje się do wymiany danych między komputerami.3 Najpopular­niejszą usługę tego typu realizuje tzw. sieć pakietowa. Tworzy się ją po­przez łączenie specjalnych węzłów (central) komutacji pakietów, umiesz­czanych zwykle przy centralach telefonicznych. Transmisja pakietowa nie wymaga utrzymywania zestawionej drogi połączeniowej (jak ma to miej­sce w przypadku tradycyjnej rozmowy telefonicznej). Każdy pakiet posia­da informację o adresie przeznaczenia, na podstawie której centrala pakie­towa kieruje dany pakiet indywidualnie do właściwego kanału, gdy jest wolny.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)