UCZESTNICTWO I WYBÓR

Wpływ obywateli na bieg spraw publicznych nie po­winien ograniczać się do okresowego udziału w wyborach. Prawidłowe działanie demokracji zależy w znacznym stopniu od aktywności obywateli w sferze publicznej – sprawujących bieżącą kontrolę nad wywiązywaniem się organów przedstawicielskich z obietnic wyborczych. Wymaga to stwo­rzenia warunków ustawowych (i różnych zachęt) dla powstawania związków i stowarzyszeń oddziałujących na władze za pośrednictwem mediów maso­wych i opinii publicznej.Racjonalny wybór. Uczestnictwo w życiu publicznym tylko wtedy służy budowie demokratycznego ustroju, gdy jednostki kierują się racjonal­nymi przesłankami, a nie emocjami, i gdy dokonują rozumnych wyborów. To zaś wymaga wiedzy o zasadach i działaniu demokratycznego ustroju oraz ciągłego informowania się o sprawach publicznych.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)