UWARUNKOWANIA I KRYTERIA POSZUKIWAŃ

Zróżnicowanie typów komputerów i współpracujących z nimi urządzeń, częsta nieadekwatność dydaktyczna (cel, treść, metoda, korelacja przed­miotowa, itd.) oprogramowania edukacyjnego, obcobrzmiące nazwy czę­ści, czynności i procedur operacyjnych – budzą obawy nauczycieli. Zdają się one wynikać także z konserwatywnego charakteru instytucji szkolnej, przez który rozumieć należy nie tyle zachowawczy jej charakter (to kwe­stia dyskusji), co powszechną wśród kadry pedagogicznej niechęć do sto­sowania rozwiązań nie sprawdzonych, o nie znanych konsekwencjach dla realizowanego procesu wychowania i powierzonych jej pieczy osób. W tym względzie pedagogika zaleca podobną rezerwę, jak bliska jej medycyna.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)