UZYSKANY MATERIAŁ

Uzyskany materiał porów­nawczy może być wykorzystany nie tylko do optymalizacji procesu na- uczania-uczenia się, oceny pracy ucznia i nauczyciela, ale także np. do informowania rodziców na wywiadówkach (lub w przypadku zaistnie­nia takiej potrzeby – na bieżąco) o przebiegu procesu kształcenia ich dziecka..W analogiczny sposób program komputerowy może ułatwić organizację wszelkich egzaminów przeprowadzanych w szkole, usprawniając sporzą­dzanie licznych dokumentów, związanych z egzaminem (wykazy uczniów podlegających klasyfikacji, ewidencja wyników, sprawozdania o wynikach, stosowne zaświadczenia), oraz automatyzując obliczenia (średnich ocen, liczby osób, które przekroczyły próg selekcji lub zostały sklasyfikowane poniżej niego itp.).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)