WŁAŚCIWA NAZWA PLIKU

Niekiedy możeonabyć zakoń­czona właściwą nazwą pliku, zawierającego opis strony wjęzyku HTML (HyperText Markup Language -język (standard), w jakim tworzy się dokumenty WWW). Nie jesi 10 jednak konieczne, ponieważ w przypadku braku wspomnianej nazwy, komputer zdalny in­terpretuje jej nieobecność jako nakaz odczytania pliku index. html z katalogu wskazanego podaną uprzednio (trzecia część adresu) ścieżką dostępu. Jeżeli użytkownik wpisze jedy­nie dwa pierwsze człony adresu, to połączy się z główną stroną WWW danego serwera.  Poza krajami Europy Zachodniej do sieci EARN podłączono Indie, a także Izrael i niektóre kraje afrykańskie, jak Egipt, Maroko, Algerię, Jordanię oraz Tunezję i in. Eam jest siecią otwartą dla wszystkich uczelni i instytucji badawczych na terenie Europy, Afryki i Środkowego Wschodu (sieci nie wolno wykorzystywać do wymiany informacji poli­tycznych, komercyjnych, tajnych i religijnych).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!