WPROWADZENIE W SZKOLE

Wpro­wadzenie informatycznego systemu zarządzania w szkole wpływa również na zewnętrzną możność działania nauczyciela, dostarczając narzędzi ułatwiających planowanie i organizację lekcji dla poszczególnych uczniów, diagnozę ich postępów na drodze poznania (mierzonych ocenami szkol­nymi) w dowolnym odcinku czasu, analizę skuteczności programu naucza­nia, itd. Tym samym, informatyczny system zarządzania szkolą ułatwia realizację zasady indywidualizacji toku i treści kształcenia – zasady gło­szonej od szeregu lat przez dydaktykę ogólną i traktowanej często jako mia­ra sukcesu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)