WSPÓLNY MIANOWNIK

Wspólny mianownik wskazanych wyżej określeń, tj. kategoria „działa­nia”, stanowi punkt wyjścia jednej z najogólniejszych definicji funkcji w pol­skiej literaturze medioznawczej, sformułowanej przez Walerego Pisarka [1976], wg którego funkcja to „działanie (lub przeznaczenie do działania) da­nego elementu w układzie, do którego ów element należy”. Ponieważ jednak w przypadku mediów interesuje nas zwykle nie tyle samo działanie, ile raczej to, co z niego wynika, przeto wydaje się, że definicję te należy zawęzić w kie­runku dominującego w socjologii i antropologii rozumienia fUnkcji jako cało­ściowego wyniku zorganizowanej działalności bądź jako wkładu czynno­ści cząstkowej w utrzymanie całości strukturalnej. To drugie określenie wskazuje też na potrzebę odróżnienia czynności cząstkowej od czynności całości, co jest szczególnie ważne w przypadku mediów, ponieważ ich dzia­łalność obejmuje bardzo wiele różnych działań (i ich wyników), które nie dają się sprowadzić do jednej funkcji i muszą być ujmowane jako odrębne funkcje.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)