WYJĄTKOWA SYTUACJA

Wyjątkową sytuację dla autorów programów komputerowych stwarza spojrzenie na treści nauczania przez pryzmat kryterium spójności. Nauka szkolna poszatkowana jest na drobne fragmenty przedmiotów, tak jak ukształtował ją rozwój poszczególnych gałęzi wiedzy i ułomność ludzkie­go umysłu. Uczony zwykł badać rzeczywistość aspektywnie, tj. poznawać ją z określonego punktu widzenia (także intelektualnego), specjalistycz­nie. Skutkiem jest podział nauk na dyscypliny. Podobną metodę prezentacji wiedzy (oddzielne przedmioty) stosuje szkoła. Metodologiczne zalecenia poznania aspektywnego (w początkowym stadium rozwoju nauk), wyni­kały ze względów ekonomicznych i ludzkich (badacz nie mógł „znac się na wszystkim). W efekcie historycznego rozwoju następował podział nauk coraz węższa ich specjalizacja. Próby syntezy nieodmiennie prowadziły do wykrycia luk. Na pograniczu pojawiały się subdyscypliny (np. pomiędzy biologią i chemią – biochemia).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)