WYLICZANIE PODSYSTEMÓW

Oddaliliśmy się jednak od przedmiotu naszych dociekań. Otóż wy­liczenie podsystemów składających się na tzw. zintegrowany system bi­blioteczny (typu online) miało na celu nie tylko podkreślenie charakteru odpowiedzialnej pracy bibliotekarza (poprzez wskazanie jej zakresów), ale również, a może nade wszystko – uzmysłowienie złożoności programu komputerowego, który powinien umożliwiać automatyzację powtarzalnych czynności bibliotekarza w zakresie działań rutynowych (gromadzenie wy­dawnictw zwartych i ciągłych, ich opis i katalogowanie, obsługa wypoży­czeń lokalnych), jak również sfer działań, zwykle nie dostrzeganych przez czytelnika (zarządzanie, działalność finansowo-budżetowa, akwizycja, wypożyczenia międzybiblioteczne itd.).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)