WYRÓŻNIONE KRYTERIA

Wyróżnione przez A. Madisona kryteria: przedmiot, sposób prezenta­cji, paradygmat pedagogiczny, teoretyczna podstawa psychologiczna i ja­sność struktury — są jedną z wielu propozycji, mniej lub bardziej obszer­nych zbiorów kryteriów, mających służyć ocenie oprogramowania edukacyjnego. Systemy te zawierają różne listy kiyteriów. Wśród nich m.in. formy prezentacji, sposoby zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, za­kres użytkowy, poziom odniesień do wiedzy i doświadczeń nauczyciela i ucznia, filozoficzne i psychologiczne podstawy doboru treści. Preferują inne cechy oprogramowania. Przyjmują też – odmienne sposoby notacji oceny: od cyfrowej, poprzez słowną (opisową) do mieszanej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)