WYRÓŻNIONE POZIOMY

Nie są to oczywiście wszystkie dające się wyróżnić szczeble or­ganizacji społecznej, żeby wymienić chociażby zyskujący coraz większe znaczenie szczebel ponadpaństwowy, powstający w toku procesów gospo­darczej i politycznej integracji państw (np. w ramach Unii Europejskiej czy NATO). Jednakże cztery wyróżnione poziomy organizacji społecznej od­grywają i zapewne długo jeszcze będą odgrywać rolę najważniejszą.Jakkolwiek wyróżnione poziomy organizacji są powiązane wieloma za­leżnościami strukturalnymi i funkcjonalnymi, to jednak na każdym z nich rolę organizatorów życia politycznego i gospodarczego pełnią inne instytucje na szczeblu centralnym i regionalnym są to głównie instytucje państwowe, na szczeblu lokalnym i środowiskowym są to głównie instytucje samorzą­dowe.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)