WYŻSZA FORMA AKTYWIZACJI

W pierwszej kolejności media budzą zainteresowa­nie sprawami społecznymi i przyczyniają się do swobodnego kształtowania się i wyrażanie opinii publicznej, czyli publicznego wyrażania poglądów dotyczących kontrowersyjnych kwestii społecznych czy politycznych.Wyższą formą aktywizacji społeczeństwa przez media jest pobudzanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach i inicjatywach obywatelskich. W tym kontekście mówi się zwykle o społeczeństwie obywatelskim, który to ter­min oznacza różne formy samoorganizacji społecznej, wynikającej z poczu­cia odpowiedzialności danej społeczności za własny los i realizowanej w granicach prawa, której celem jest realizacja ważnych dla niej celów spo­łecznych. Chodzi tu zwłaszcza o takie formy organizacji, które już nie są działaniami prywatnymi, a jeszcze nie stają się aktywnością polityczną [Szacki, 1997].

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)