WYŻSZE UCZELNIE

LASK – Łódzka Akademicka Sieć Komputerowa. Obejmuje 5 wyższych uczelni oraz 3 instytuty badawcze. Politechnika Łódzka rozpoczęła budo­wę międzybudynkowej magistrali światłowodowej. Przygotowuje się ma­gistralną sieć miejską w oparciu o łącza TP SA oraz zakładów energetycz­nych.MSKS – Miejska Sieć Komputerowa w Szczecinie. Do sieci magistral­nej dołączonych jest już 21 sieci lokalnych.POZMAN – Poznańska Miejska Sieć Komputerowa. Sieć jest budo­wana w technologii FDDI. Jeden z dwóch pierścieni miejskich obsługuje dostęp do superkomputera CRAY Y-MP8. Przewiduje się rozbudowę ma­gistrali do długości ok. 50 km.RMSK – Rzeszowska Miejska Sieć Komputerowa. Planuje się budo­wę ok. 10 km magistralnego traktu światłowodowego, łączącego lokalne sieci 5 uczelni.TASK – Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)