Z PUNKTU WIDZENIA

Z punktu widzenia których dokonywana być może selekcja programów, dynamice przeobra­żeń technicznych, skutkującej „czasową ograniczonością” wartości kolej­nych wersji (generacji) programów i nade wszystko brakiem rozpoznania swoistych cech procesu nauczania-uczenia się. Brak „teoretycznego zakot­wiczenia” potęgować musi nieadekwatność podziałów, wzrastającą gwał­towniej niż oczekują tego jej autorzy.Na York University w Kanadzie (Ontario), we współpracy z firmą IBM określono 4 wymiary,w ramach których powinny być oceniane progra­my edukacyjne:a) jakość dydaktyczna, rozumiana w kontekście treści nauczania i kszta­łtowanych umiejętności;b)  sposób przekazu, związany ze stopniem wykorzystania parametrów technicznych komputera;c)  jakość i przystępność dokumentacji oraz materiałów pomocniczych z pedagogicznego i technicznego punktu widzenia;d)  sposób maszynowego dialogu oraz tolerancja błędów użytkownika.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)