ZAAWANSOWANY EDYTOR

„Plan lekcji 2000” jest zaawansowanym edytorem, zastępującym tra­dycyjne środki używane w procesie tworzenia planu, jak: papier, ołówek bądź gumka i zwalniającym osobę układającą plan od uciążliwych, po­wtarzalnych czynności oraz pilnowania formalnych zgodności. Różnicę pomiędzy tradycyjnym a komputerowym układaniem planu lekcji można sprowadzić do przeniesienia akcentu z technicznego operowania znaczną liczbą informacji oraz sprzecznych wielokroć oczekiwań do merytorycz­nego poszukiwania optymalnych rozwiązań i kombinatorycznego rozstrzy­gania kwestii spornych. Program komputerowy pozwala kontrolować pro­ces układania planu, poprzez możliwość formułowania warunków wstępnych, wprowadzania niezbędnych modyfikacji oraz uzyskiwania in­formacji o skutkach podjętych decyzji (np. o terminach wykorzystania konkretnego gabinetu, wolnych pracowniach, okienkach, nie objętych przy­działach godzinach lekcyjnych, obciążeniu pensum oraz nadgodzinach nauczyciela itp.).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)