ZAŁOŻENIA MODELU

Ustrojowy model demokracji liberalnej zasadza się na ideach demokra­cji przedstawicielskiej i wolności politycznej. Idea demokracji przedstawi­cielskiej zakłada, że źródłem władzy jest wola społeczeństwa wyrażana w powszechnych wyborach, powierzających na okres kilku lat kierowanie najwyższymi organami władzy państwowej i samorządowej jednostkom, któ­re zdobyły zaufanie większości wyborców. Społeczeństwo może zaś powie­rzyć stanowiska w aparacie władzy najlepszym swoim przedstawicielom tyl­ko wtedy, gdy istnieje pełna wolność polityczna, tzn. wolność słowa i działa­nia, pozwalająca na: organizowanie się różnych grup celem wysuwania kan­dydatów na te stanowiska, wszechstronne informowanie o tych kandydatach i ich programach, swobodną wymianę poglądów w kwestiach publicznych, wreszcie nieskrępowany wybór kandydatów.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)