ZAMIERZONE ODDZIAŁYWANIE

Można wówczas wyróżnić funkcje zamierzone, czyli pożądane efekty działania, które nadawca chce osiągnąć i stosownie do nich stawia so­bie zadania i organizuje swoją działalność nadawczą; funkcje nadane, czyli taki dobór treści, formy i sposobu ekspozycji przekazu, iżby maksymalnie efektywnie służył on realizacji postawionych zadań; wreszcie funkcje peł­nione, czyli rzeczywiste oddziaływanie przekazu na odbiorcę powodujące efekty zbieżne z oczekiwaniami nadawcy bądź od nich odbiegające. Na przy­kład dla nadawcy komercyjnego główną funkcją zamierzoną jest przysparza­nie zysku właścicielowi przez sprzedawanie możliwie najliczniejszych audy­toriów reklamodawcom po możliwie najwyższej cenie przy możliwie najniż­szych kosztach własnych; funkcją nadaną jest zaś takie ukształtowanie prze­kazu, by był on atrakcyjny dla licznego grona odbiorców i skłonił ich do obejrzenia dołączonych do przekazu reklam; wreszcie funkcją pełnioną – za­poznanie się z przekazem oraz dołączonymi do niego reklamami przez okre­śloną liczbę odbiorców.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)