ZASŁUGUJĄCE NA UWAGĘ

Na uwagę zasługuje także ostatni podpunkt klasyfikacji – możliwość realizacji ce­lów nauczania za pomocą innych środków dydaktycznych. Jest on zgodny z zawartym w Raporcie Ashby’ego postulatem, aby technologia była czyn­nikiem służebnym nie zaś dominującym w procesie kształcenia, a sfor­mułowanym jako wskazanie, że nowoczesną technologią należy posługi­wać się „Kiedy cel dydaktyczny, który zamierzamy osiągnąć w wyniku prowadzonych ze studentami zajęć, może być zrealizowany za pomocą określonych środków i materiałów technicznych lepiej, aniżeli bez użycia tych środków i materiałów.”

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)