ZDANIEM EKSPERTÓW

Zdaniem eksper­tów program komputerowy powinien uwzględniać również opcję korzy­stania z poczty elektronicznej (lub faxu),si co okazuje się szczególnie po­trzebne przy realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych.Praktyczne możliwości komputeryzacji bibliotek szkolnych w Polsce pojawiły się wraz z opracowaniem przez zespół autorski MOL – Vulcan programu pn. Biblioteka szkolna – MOL.Umożliwił on komputerową ewidencję księgozbioru i wypożyczeń, a także wykorzystanie opisów Prze­wodnika Bibliograficznego (rozpowszechnianego na dyskietkach przez Bibliotekę Narodową) oraz pakietu obsługi tekstowych baz danych MAK (opcjonalnie możliwe jest korzystanie zdanych ISIS’a i in. systemów).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!